Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Wilfried Hoitink Mob. 06-53686158
Penningmeester: Koen Borgiijnk Mob. 06-34977826
Secretaris: José Bouwmeesters tel. 0544-481299

VOOR contact, Beschrijving: zie contactpagina

Algemene bestuursleden:

  • Anny Lutjenhuis
  • Joke Kolkman
  • Christien Emsbroek
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.